Brödsmule-navigation

Avtalsutskottet har beslutat om förfrågningsunderlag för hemförlossning. Vårdgivare inom Vårdval Förlossning kan från och med 1 februari 2020 ansöka om tilläggsuppdraget hemförlossning. Hemförlossningsverksamheten kan då som tidigast starta sex månader senare.

Offentlig finansiering av hemförlossningar erbjöds i Region Stockholm från 2003 och fram till 20 augusti 2019. Beslutet att finansieringen skulle upphöra togs av avtalsutskottet då de krav som lagstiftningen ställer på vårdgivare inte uppfylldes inom verksamheten. När uppdraget hemförlossning nu knyts till en förlossningsklinik kan dessa krav tillgodoses.

I dagsläget finns fem aktiva vårdgivare inom Vårdval Förlossning som från och med 1 februari kan ansöka om tilläggsuppdraget hemförlossning.