Brödsmule-navigation

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård startade våren 2018 i samarbete mellan landets alla regioner. Syftet är att skapa en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård i hela landet. 26 nationella programområden och åtta nationella samverkansgrupper med ansvarar för olika områden har nu tagit fram planer för 2020.

De planerade insatserna baseras på analyser av regionala skillnader i vårdresultat för patienter och vad som kan göras för att skillnaderna ska minska. Förbättringsinsatserna kan till exempel handla om att ta fram nationella kunskapsstöd såsom vårdprogram och vårdförlopp, införa nya läkemedel och medicinteknisk utrustning eller stärka uppföljningen av vården inom ett område.

Målsättningen med kunskapsstyrningen är att stödja vårdens medarbetare att ge sina patienter bästa möjliga diagnos, vård och behandling samt att arbeta med förbättringsarbete i sina verksamheter.

Mer information

Vid frågor kontakta kunskapsstyrning-vard@skl.se