Brödsmule-navigation

Uppskattningsvis ringer omkring 3500 personer i Stockholms län Hjälplinjen varje år. Både inringande och svarande är anonyma. Region Stockholm har ett brett utbud av vård till invånare som behöver psykologiskt stöd eller vård. 1177 Vårdguiden på telefon förbereds för att kunna hänvisa eventuella samtal som kommer till dem när Hjälplinjen upphör. Redan idag har 1177 Vårdguiden samtal som rör psykisk ohälsa, totalt har sjukvårdsrådgivningen på telefon ca 3 500 samtal per dag. 1177 Vårdguiden på telefon har öppet dygnet runt och kan hjälpa invånare vidare till rätt vårdnivå utifrån behov.

God telefontillgänglighet i Stockholms län

När Hjälplinjen avvecklas kommer regionerna själva att ansvara för att ge stöd eller vård till de som tidigare ringt Hjälplinjen, därmed finns förutsättningar för bättre patientsäkerhet, kvalitet, dokumentation och uppföljning. Tillgängligheten till stöd ökar när patienter kan hänvisas direkt till rätt vård regionalt, eller få en tid hos rätt kompetens utifrån sina individuella behov. Bedömningen är att patientsäkerheten ökar.

Hjälplinjen fungerar som vanligt till den 31 december. När Hjälplinjen har avvecklats kommer det finnas ett talsvar som talar om att tjänsten har upphört och hänvisar den som ringer till att kontakta hälso- och sjukvården i den region man bor i eller 1177 Vårdguiden på telefon. I Region Stockholm finns en god telefontillgänglighet inom området psykiska ohälsa. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) tar årligen emot ca 100 000 patienter som söker vård för psykisk ohälsa.

Olika sätt att få råd kring psykisk ohälsa

Det finns en rad möjligheter för personer som har frågor om psykisk ohälsa, nedan några exempel.

Det går alltid att ringa 1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning och hjälp med var man kan söka vård. Där kan erfarna sjuksköterskor hjälpa personer till rätt vård. Individen kan även kontakta sin vårdcentral eller husläkare. I Stockholm har primärvården ansvar även för psykiatrisk vård.

Personer som mår psykiskt dåligt ska i första hand kontakta vårdcentralen där hen får lämpligt stöd eller behandling. Ibland fås även en remiss till en psykiatrisk mottagning av läkaren på vårdcentralen. I Stockholm har primärvården ansvar även för psykiatrisk vård.

Barn och unga kan kontakta både BUP och ungdomsmottagningar.

Ungdomsmottagningarna kan numera även nås via appen Alltid öppet. 

Vuxna kan på motsvarande sätt själva kontakta regionens psykiatriska öppenvårdsmottagningar.

För akut psykiatrisk vård för vuxna finns psykiatriska jourteam som man kan får råd och stöd på telefon även utanför kontorstid. Dessutom finns det tre dygnet runt öppna psykiatriska akutmottagningar. 

Vid livshotande tillstånd, ring alltid 112. Om individen eller någon hen känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner ska man alltid kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.