Brödsmule-navigation

Parallellt och med hjälp av alla medskick från dessa möten med berörda aktörer har ett antal prioriterade åtgärder och en plan för hur arbetet ska följas upp tagits fram. Nu pågår arbete med att konkretisera och välja ut de prioriterade åtgärder som bedöms ge bäst effekt samt sammanställa hela genomförandeplanen inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden i januari 2020.

På Vårdgivarguiden finns nu en sida med samlad information om arbetet för en stärkt primärvård i Region Stockholm. Där hittar du mer information om bakgrund, arbetsprocess och status i arbetet.

En stärkt primärvård i Region Stockholm

I regionens budget för 2019 fattade regionfullmäktige beslut om att det skulle presenteras en övergripande primärvårdsstrategi, med mål för en stärkt primärvård.