Brödsmule-navigation

FVM ska lägga grunden till en modern vårdinformationmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande IT-stöd. Ambitionen är att skapa en stabil digital grund som regionen kan utveckla och arbeta emot för att bättre kunna möta patienters och medarbetares behov i framtiden.

Beställ broschyren via: fvm@sll.se