Brödsmule-navigation

Den 1a december uppmärksammas World Aids Day. Dagens effektiva hivmediciner har medfört en drastisk minskning av sjuklighet, dödlighet och även smittsamhet för personer som lever med hiv. I Sverige har mer än 90% av de c:a 8000 personer som lever med hiv en välinställd hivbehandling. 

I det uppdaterade kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hiv” från Folkhälsomyndigheten (FoHM) konstateras att personer med välinställd hivbehandling inte har någon risk att överföra hiv till sin sexpartner.

Smittskyddsbladen för hiv har därför uppdaterats och behandlande läkare har nu möjlighet att ta bort informationsplikten före sex samt kravet på kondom för dem som har en välinställd hivbehandling. Även informationsplikten till sjukvårdspersonal kan förändras, så att personer med välinställd hivbehandling inte har skyldighet att informera inför rutinsjukvård, utan enbart inför kirurgiska ingrepp.

Läs mer:

Smittskyddsbladen för hiv finns på:

Hiv

Smittskydd Stockholms information om hiv.

Det är fortsatt angeläget att vården erbjuder lättillgänglig och kostnadsfri hivtestning för personer som vill testa sig.

Det finns möjlighet att få förebyggande behandling mot hiv (så kallad pre-expositionsprofylax, PrEP) utskrivet vid Venhälsan på Södersjukhuset.