Brödsmule-navigation

Influensan går i de flesta fall över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, snuva och hosta eller en lindrigare förkylning. Men för personer över 65 år, kroniskt sjuka och gravida finns en ökad risk för att bli allvarligt sjuk och drabbas av följdsjukdom. Omkring 250 svenskar blir varje år så sjuka att de behöver intensivvård, oftast på grund av komplikationer som till exempel lunginflammation. Region Stockholm erbjuder därför personer över 65 år, kroniskt sjuka och gravida kostnadsfri vaccination mellan 19 november och 29 februari.

Årlig vaccination

Säsongsinfluensan orsakas av virus och är mycket smittsam. Vaccinet skyddar mot säsongens influensavirus. Efterkommande år är det andra virusstammar som orsakar influensan och därför behövs årlig vaccination.

Målsättningen är att öka vaccinationsgraden i riskgrupperna. Du som vårdgivare är viktig för att öka andelen som vaccinerar sig av dina patienter som riskerar att bli allvarligt sjuka av influensan. Rekommendera dina patienter att vaccinera sig och påminn om att det nu är dags att gå och få sin vaccination. Påminnelseaffischer för väntrum finna att beställa eller skriva ut.

 

Säsongens informationskampanj

Mindre än hälften av 65- till 75-åringar i Stockholms län vaccinerade sig mot säsongsinfluensan förra säsongen. Målsättningen är att fler ska välja att vaccinera sig så att färre drabbas av allvarliga komplikationer av influensan.  Därför är 65- till 75-åringar målgrupp för Region Stockholms informationskampanj. Kampanjen lyfter fram att det finns många olika skäl till att vaccinera sig. Varje enskild individ har sin egen anledning för att vilja undvika influensan eller risken för att smitta sina närmaste. Kampanjen kommer bland annat att synas i lokal-tv, i kollektivtrafiken, i lokaltidningar och i sociala medier.

Målsättningen är att fler av alla de som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka av influensan i länet ska välja att vaccinera sig. På 1177.se/stockholm finns en sida där invånarna kan hitta sin vaccinatör och information om influensavaccinering.

Kostnadsfri vaccination

Influensavaccination är kostnadsfri mellan 19 november och 29 februari för följande invånare i Stockholms län:

 • Personer över 65 år
 • Gravida
 • Personer med något av följande tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma
  • diabetes
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder

Läs mer här

Ifyllbar väntrumsaffisch om influensavaccination

Utskrivbar affisch i A3- eller A4-format där du som vaccinatör kan fylla i de tider när ni erbjuder influensavaccination. Den kan användas för sig själv, eller tillsammans med den A3-affisch som går att beställa.