Brödsmule-navigation

Under november har hittills över nittio fall av cryptosporidiuminfektioner sannolikt smittade inom landet rapporterats till Smittskydd Stockholm. Under den senaste veckan har dock antalet rapporterade fall varit lägre än under föregående veckor i oktober och november.

Rapporterade fall av cryptosporidiuminfektioner smittade i Sverige 2015-2019

Utredningsarbetet för att försöka identifiera möjliga smittkällor fortsätter tillsammans med andra smittskyddsenheter i landet, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. För mer information, var god se nedanstående länkar.

Läs mer

Ökning av cryptosporidiuminfektioner

18 november, 2019

Under hösten har ett ökat antal fall rapporterats. Kartläggning pågår nu för att försöka identifiera möjliga smittkällor.