Brödsmule-navigation

Den här säsongen finns det två typer av affischer: en i A3-format som du kan beställa från Medicarrier och en variant som du kan skriva ut själv. De kan användas tillsammans eller var för sig.

Information om när och var man kan vaccinera sig är en viktig förutsättning för att invånare ska komma iväg till en vaccinatör. Därför finns det en affisch där du som vaccinatör kan fylla i era öppettider för vaccination. Du skriver själv ut affischen i A4- eller A3-format. 

Syftet med materialet för väntrum är att påminna personer över 65 år och de som tillhör en medicinsk riskgrupp att det är dags att vaccinera sig. Den stora kommunikationskampanjen som startar samtidigt som vaccinationsperioden riktar sig särskilt till målgruppen 65 till 75 år med målet att öka vaccinationstäckningen.

Väntrumsaffischer

Ifyllbar väntrumsaffisch om influensavaccination

Utskrivbar affisch i A3- eller A4-format där du som vaccinatör kan fylla i de tider när ni erbjuder influensavaccination. Den kan användas för sig själv, eller tillsammans med den A3-affisch som går att beställa.

 

Läs mer