Brödsmule-navigation

Influensa är en vanlig sjukdom som drabbar upp till tio procent av befolkningen under perioden november till mars. Influensan kan leda till komplikationer för personer som är över 65 år, gravida, som har hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt, andningspåverkade sjukdom, kraftigt nedsatt immunförsvar, flerfunktionshinder eller mycket kraftig övervikt. De virus som orsakar influensan varierar från år till år och därför behöver man vaccinera sig årligen för att skydda sig mot influensan. De grupper som har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk av influensan erbjuds kostnadsfri vaccinering hos länets vaccinatörer. Övriga invånare kan också vaccinera sig men får betala för det.

Personer mellan 65 och 75 år målgrupp för kampanj

Vaccinationsgraden varierar för olika grupper och det är önskvärt att fler vaccinerar sig inom alla grupper. Patientgrupper som har många vårdkontakter vaccinerar sig generellt i högre utsträckning. Gruppen 65 till 75-åringar har i genomsnitt få vårdkontakter och långt färre än hälften vaccinerar sig. Säsongens vaccinationskampanj fokuserar på denna målgrupp med målet att öka vaccinationsgraden. Det finns många fördelar med att gruppen får in vanan att vaccinera sig så tidigt som möjligt. En fokusgruppsundersökning har genomförts för att kunna skapa en så effektiv kampanj som möjligt. Fokus är på att lyfta fram olika skäl till att vaccinera sig mot influensa och förmedla att det innebär både en omsorg om sig själv och andra.

Den 19 november startar vaccinationsperioden och så även kampanjen. Den kommer att synas på TV4, i kollektivtrafiken, i Svenska dagbladet och i lokaltidningen Mitt i. Kanalerna är valda för att nå så många 65- till 75-åringar som möjligt. Du som vårdgivare kan beställa affischer att sätta i väntrum eller annan lämplig plats för att påminna om influensavaccinering.

Gemensamt för alla kommunikationsinsatser om influensavaccination är en ny illustrationen med två vita plåster i kors. Den symboliserar "skydda dig mot influensan" och "nej tack till influensan".

Viktigt med information året om

Information om betydelsen av influensavaccination behöver spridas året om till de patientgrupper som rekommenderas vaccination. Nytt material håller på att tas fram som du som vårdgivare kommer att kunna dela ut året om. Sedan tidigare finns en sms-tjänst för påminnelse om influensavaccinering. Vårdgivare kan beställa informationslappar om påminnelsetjänsten och dela ut till patienter.

Vårdpersonal behöver också skydd mot influensa

I Region Stockholm ska alla vårdgivare inom hälso- och sjukvården erbjuda vårdpersonal gratis vaccination mot influensa. Du som arbetar inom slutenvård, på akutmottagningar, inom intensivvården eller med patienter med nedsatt immunförsvar bör vaccinera dig för att inte riskera att smitta dina patienter. Prata med din närmsta chef om du har frågor om din egen influensavaccination.

Vaccination mot influensa är kostnadsfri för:

  • Personer som är 65 år eller äldre
  • Gravida
  • Personer med hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes, kronisk lever- eller njursvikt, neuromuskulär sjukdom som påverkar andning, kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Personer med flerfunktionshinder
  • Personer med mycket kraftig övervikt

Läs mer

Beställ material här:

Riktlinjer för vaccination hos vårdpersonal: