Brödsmule-navigation

Informationsträffen i våras var välbesökt och intresset är fortsatt stort kring vilka möjligheter som finns och när privata vårdgivare påverkas av FVM, i synnerhet gällande den pågående upphandlingen av ett nytt journalsystem. Vi kommer kunna ge mer information om detta under träffen, även om det fortfarande finns en begränsning i vilken information vi kan vara öppna med under pågående upphandling.

Fokus för informationsträffen:

  • Digitaliseringen av vården, krav på vårdgivare i Region Stockholm
  • Status om arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö
  • Möjligheter för privata vårdgivare
  • Vad händer med TakeCare och Obstetrix?
  • Frågestund

Medverkande

På plats finns representanter från Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt programmet FVM:

  • Daniel Forslund (L), Bitr. Regionråd med ansvar för innovation, digitalisering, e-hälsa, informationssäkerhet, kvalitetsregister, Life Science och vårdexport.
  • Lena Furmark, Avdelningschef Digital hälsa och vård (HSF)
  • Ulf Lockowandt, Programledare (FVM)
  • Susanne Bayard, IT-direktör/CIO (SLSO) även delaktig i FVMs programråd och programledning

Informationsträffen

När: Tisdagen den 3:e december kl. 16.00-17.30, fika från 15.30
Var: Landstingssalen, Hantverkargatan 45
Anmälan: senast den 26 november via

 

Platserna är begränsade, så anmäl dig snart för en garanterad plats. Informationsträffen kommer filmas, så det finns även möjlighet att se presentationerna i efterhand på

 

Kontakt och frågor: fvm@sll.se

Information om FVM och filmen från förra informationsträffen finns på