Brödsmule-navigation

Att producera vaccin för säsongsinfluensa tar omkring ett halvår. Produktionen baserar sig på en prognos om vilka virus som kommer dominera under nästkommande influensasäsong. Inför den senaste produktionsstarten behövde världshälsoorganisationen WHO mer tid på sig för att bestämma vilka virusstammar som skulle ingå i vaccinet. Därför blev produktionsstarten fördröjd och därför börjar vaccinationsperioden två veckor senare än tidigare år.

I gengäld har säsongens vaccin fått de båda A-stammarna som ingår utbytta och därigenom förväntas säsongens vaccin vara mer effektivt än tidigare.

Vaccinationsperioden sträcker sig från 19 november till 29 februari och är alltså två veckor kortare än vanligt. Vaccinatörer kan därför märka av en ökad efterfrågan på influensavaccination veckorna innan jul och generösa öppettider är därför önskvärt. Det är också väldigt viktigt att du som vårdgivare lägger in era öppettider för vaccination i den elektroniska katalogen (EK) så att rätt information syns på 1177.se.

Vaccinationer på vård- och omsorgsboenden kan börja tidigare.