Brödsmule-navigation

Intensivvårdsbehandling av patienter med covid-19 gör att efterfrågan på vissa läkemedel, bland annat propofol inj och midazolam inj, är stor, vilket innebär risk för bristsituationer.

För att undvika en bristsituation av midazolam inj ska andra alternativ användas inom palliativ vård i regionen, där så är möjligt. Behandlingsråden för palliativ vård har setts över och innehåller nu ett större urval av goda strategier för palliativ lindring. Behandlingsråden har tagits fram av Palliativt centrum Stockholms sjukhem i samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för perioperativ vård och intensivvård, för smärta och reumatiska sjukdomar samt för äldres hälsa.

Läs mer på janusinfo om behandlingsråden och de alternativ som finns för palliativ vård:

Listan över läkemedel som ska finnas i akutläkemedelsförråden har också uppdaterats utifrån de behandlingsråd som tagits fram: