Brödsmule-navigation

Både under söndagskvällen och måndag morgon kan vi konstatera att vi har gott om vårdplatser för både intensivvård och slutenvård. Vi arbetar hårt för att fortsätta öka kapaciteten ytterligare vid våra akutsjukhus. Det känns tryggt att Älvsjö sjukhus är klart och har stor vårdkapacitet ifall sjukvårdsbehovet ökar snabbt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

 På måndagen fanns över 50 lediga intensivvårdsplatser och flera hundra vanliga slutenvårdsplatser lediga vid Region Stockholms akutsjukhus.