Brödsmule-navigation

Ett stort antal av vårdens medarbetare är delaktiga i upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö. Just nu behöver vårdens medarbetare och andra stödjande funktioner fokusera på att hantera det ökande antalet patienter med covid-19. Utvärderingen av leverantörers inkomna anbud planeras därför ske under hösten 2020, beslut om när utvärderingen förväntas ske fastslås senare i vår utifrån den aktuella bedömningen av vårdens situation.

Sista dag för att lämna anbud var från början beräknad till 10 maj 2020.