Brödsmule-navigation

Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar av sekret från luftvägarna som sprids när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan personer. För att bli smittad måste droppar med smittämne nå slemhinnor i ansiktet - dvs öga, näsa eller mun. Kunskapen om hur man skyddar sig mot dropp- och kontaktsmitta är väl etablerad och beprövad. Smittvägen för dropp- och kontaktsmitta bryts genom basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och adekvata rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och utrustning.

Skydd mot droppsmitta:

 • Håll mer än 2 meters avstånd när det är möjligt
 • Vid nära kontakt (mindre än 2 m) med sjuka personer som riskerar att hosta och nysa, måste man skydda sig mot stänk i öga, näsa och mun. Detta görs med 
  • Heltäckande visir som kan kompletteras med munskydd som är vätskeresistent eller
  • Munskydd som är vätskeresistent + skyddsglasögon

Skydd mot kontaktsmitta:

 • Basala hygienrutiner
  • Desinfektion av händer och underarmar
  • Kortärmad arbetsdräkt
  • Plastförkläde utan ärm
  • Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
  • Handskar vid kontakt med kroppsvätskor och kemikalier

Vid aerosolbildande vårdmoment i luftvägarna kan en ökad mängd olikstora droppar skapas som kan bära smittämnen i patientens omedelbara närhet. Detta är inte samma sak som luftburen smitta som vid mässling och vattkoppor. Vid dessa sjukdomar sprids smittbärande partiklar via luftströmmar i vårdrum och angränsande lokaler. Covid-19 sprids inte som luftburen smitta.

Skydd vid aerosolbildande vårdmoment:

Används av dem som arbetar nära patienten vid det aktuella vårdmomentet som kan skapa aerosol.

 • Andningsskydd FFP3 med täckt ventil (vätskeresistent) + skyddsglasögon eller
 • Andningsskydd som inte är vätskeresistenta ska kombineras heltäckande visir som skyddar hela ansiktet (öga, näsa och mun)

Adekvat rengöring, desinfektion och städning

Coronavirus är känsliga för ett brett utbud av desinfektionsmedel, inklusive alkoholbaserade medel med tensid. Städning och desinfektion hanteras enligt ordinarie riktlinjer och skyddsutrustning väljs efter riskbedömning.

De befintliga instruktionerna för omhändertagande av patienter med feber och luftvägssymtom från Vårdhygien Stockholm är i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer. Arbete pågår för att förtydliga instruktionen för användning av skyddsutrustning, vilka vårdsituationer som kräver olika nivåer av skyddsutrustning samt både hur man sätter på den och tar av den på ett säkert sätt.

Samlad information från Vårdhygien inom Region Stockholm om covid-19:

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg: