Brödsmule-navigation

Orsaken är att material såsom provpinnar är av samma sort som de som används vid provtagning för covid-19 och för närvarande är en bristvara.