Brödsmule-navigation

1177 Vårdguidens digitala tjänster kan användas dygnet runt. Patienten får ett sms eller mejl om att meddelande finns och loggar då in i e-tjänsterna på 1177.se med e-legitimation för att läsa meddelandet/frågan.

Lathunden beskriver

  • hur meddelande eller fråga skickas  
  • hur man skapar anpassade mallar för meddelande/frågor
  • exempel på användningsområden från olika verksamheter

Läs mer