Brödsmule-navigation

Beslutet gäller vårdgivare inom vårdval specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus och inom vårdval specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Det innebär att dessa vårdgivare får möjlighet att ta hand om patienter som i normalfallet ingår i de geriatriska klinikernas uppdrag. Möjligheten förlängs att gälla till och med 2020-05-31, men kan upphöra tidigare om det uppstår förändrade behov.

Patienter som berörs för vårdval specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus är vuxna som genomgått större kirurgiska ingrepp, vårdats för trauma eller akut sjukdom med multipla skador inom ett eller flera organsystem. Eller som i samband med planerad behandling drabbats av ett komplicerat efterförlopp med påtagliga symtom och nytillkomna funktionsnedsättningar.

Patienter som berörs för vårdval specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus är vuxna som fått påtagliga symptom och funktionsnedsättningar och som har behov av specialiserad rehabilitering i slutenvård samt multiskadade patienter med symptom från nervsystemet.