Brödsmule-navigation

Beslutet togs i mars i syfte att frigöra resurser såsom skyddsutrustning och förbrukningsmaterial till sjukvården. Beslutet skulle gälla till och med 30 april. Eftersom behovet är fortsatt stort förlängs neddragningen till och med 31 maj 2020.

Utvärdering av läget görs löpande och slutdatumet kan komma att ändras.

Läs mer om beslutet här: