Brödsmule-navigation

Språkservice Sverige AB (Språkservice) har meddelat att som rangordnad leverantör nummer tre kommer man inte att förlänga avtalet med Region Stockholm. Det innebär att Språkservice inte har något avtal med Region Stockholm för Tolktjänster i talade språk. Tolkuppdrag kan därmed inte beställas från Språkservice efter den 8 maj. Redan beställda tolktjänster kommer att genomföras till och med den 31 maj. Därefter kommer Språkservice Sverige AB inaktivera alla befintliga kundnummer hos Region Stockholm och det är inte längre tillåtet att beställa tolkuppdrag av Språkservice.

Använd bara upphandlade tolktjänster

När du som vårdgivare anlitar en tolk via Tolkportalen eller via Talsvarsjänst för tolktjänster kan du vara säker på du bokar en tolk från en upphandlad tolkförmedling och att kostnaden för tolktjänsten hanteras enligt det som är reglerat i ert avtal med Region Stockholm. Om vårdgivare kontaktar en tolkförmedling direkt kan de få betala tolkningen själva om tolkförmedlingen inte är upphandlad. Detta gäller till exempel för Språkservice Sverige AB som efter den 8 maj 2020 inte har några avtal med Region Stockholm.

Under coronapandemin ska enbart tolkning per telefon, (distanstolkning) användas, enligt beslut av Regionens särskilda sjukvårdsledning, (RSSL).