Brödsmule-navigation

Regionerna kan exempelvis fatta beslut om särskilt förordnande för den som ska genomgå allmäntjänstgöring eller vikariera som underläkare efter avlagd läkarexamen, för den som har fått beslut om provtjänstgöring och för medicinstuderande efter termin nio.

Vårdgivare som har avtal med region Stockholm får själva förordna icke legitimerade läkare enligt ovan.

För mer information, se: