Brödsmule-navigation

Sedan tidigare finns ett beslut om att Region Stockholm inte tar emot utomlänsremisser för planerad vård. Nu har Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, förtydligat att Region Stockholm varken skickar eller tar emot utomlänsremisser, tills dess att covid-19-pandemin bedöms vara under kontroll. 

Beslutet berör inte rikssjukvård, akut och imperativ vård, samt Region Gotland som tillhör samma sjukvårdregion som Region Stockholm.