Brödsmule-navigation

Den nya lagstiftningen medför följande förändringar:

Giltighetstid införs för samtliga fullmakter

Från och med den 1 juni 2020 införs en giltighetstid på fyra år för fullmakter för apoteksärenden som utförs av vårdpersonal. Det innebär att vårdtagare som ger vårdenheter rätt att hämta ut läkemedel måste skapa en ny fullmakt vart fjärde år. Giltighetstiden för fullmakter som redan finns registrerade begränsas till den 1 juni 2024.

Nya blanketter för att registrera vårdenhet


Den 1 april i år uppdaterades blanketten för registrering av vårdenhet och dess behöriga anställda. Den finns tillgänglig på E-hälsomyndighetens webbplats:

Den 1 juni i år uppdateras blanketterna som riktar sig till vårdtagare för att registrera fullmakt för apoteksärenden (vård- och omsorg) och den finns då tillgänglig på E-hälsomyndighetens webbplats

Det är viktigt att använda rätt blankett för att förhindra att fullmakten felaktigt registreras som en fullmakt mellan privatpersoner.

Verksamhetsansvarig är ansvarig för att:


  • Löpande uppdatera enhetens uppgifter och personallista i vårdenhetsregistret
  • Kontakta ett apotek för att ta bort behörighet för dem som inte längre är anställda
  • Informera de anställda som är registrerade i vårdenhetsregistret om att E-hälsomyndigheten behandlar deras personuppgifter. E-hälsomyndigheten inhämtar inte längre samtycke till personuppgiftshanteringen från vårdpersonal.

Mer information om fullmakter för vård och apotek:

Mer information om Nationella läkemedelslistan:

Den 1 juni 2020 införs lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista som påverkar hanteringen av fullmakter för apoteksärenden.