Brödsmule-navigation

Den aktuella situationen för vården i samband med Covid-19-pandemin har medfört ett förändrat vårdflöde för den prehospitala vården. Genom att säkerställa att ytterligare en extra jourläkarbil finns tillgänglig under helgerna optimeras resurseffektiviteten och avlastar verksamheten när behovet är störst.

Den extra jourläkarbilen kommer att vara i drift helger och röda dagar klockan 13:00 -23:00. Uppdraget utförs i enlighet med huvudavtalet samt beslut som fattas i Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL).

Vårdgivaren har möjlighet att anpassa drifttiden efter behov och möjlighet till bemanning. Anpassning ska ske i dialog med operativ koordinator och prehospital bakjour.