Brödsmule-navigation

Regionen arbetar kontinuerligt med att nå ut med information till länets alla invånare om hur de kan bidra för att minska smittspridningen och på så sätt minska trycket på sjukvården. Här nedan kan du läsa om pågående kommunikationsinsatser under valborgshelgen och i samband med vårens firanden och högtider.

Wwwalborg

En rörlig kampanjdel som löper inför och under valborg i sociala medier samt i stadsmiljön på digitala tavlor. Uppmaningen är att fortsätta träffas digitalt. Budskapet varvas med kampanjen om att hålla 2 meter.

Fira säkert-guiden

En rörlig instruerande guide för vårens firanden och högtider. Den syns i Region Stockholms och kommunernas sociala kanaler från och med valborgshelgen och framöver. Tre budskap varvas: Fira bara med dem du bor ihop med, träffa andra digitalt och håll 2-metersregeln.

Film om ändrat beteende

Visar invånarnas förmåga att ändra beteende under denna speciella tid. Den syns hela maj på Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube samt på playtjänster som TV4 play. Efter valborgshelgen visas den också i TV3, TV4, med flera för att nå länets äldre invånare.

Filmen ”Så firar ungdomarna valborg 2020”

En film där unga stockholmare berättar om hur de ska fira valborg i år som sprids via regionens egna kanaler.

Medieaktiviteter

Den senaste veckan har smittskyddsläkare Per Follin och hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson lyft det allvarliga läget och vikten av att alla tar sitt ansvar inför helgerna i ett stort antal intervjuer.

Hälsoinformatörer

Hälsoinformatörer möter invånare på olika platser i länet under valborgshelgen för att informera om hur de kan bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. De kommer bland annat finnas i Rinkeby, Akalla, Kista, Tensta, Skärholmen, Vårberg, Bredäng, Hallunda, Tullinge, Hallonbergen, Sundbybergs centrum, Rissne och Vällingby centrum.