Brödsmule-navigation

Patienter som är oroliga för sig själva eller närstående, eller är anhöriga till någon som är sjuk eller har avlidit kan kontakta sin vårdcentral för att få krisstöd. Stödet kan erbjudas antingen som ett fysiskt besök (om vårdgivaren bedömer att det är säkert och/eller nödvändigt), via telefon, chatt eller videosamtal.

Vårdgivare utanför primärvården som möter oroliga patienter kan använda Hänvisninsstödet för att hänvisa dem till rätt vårdform. Vårdcentralerna tar emot enligt ordinarie uppdrag men har utökat kapaciteten för just krisstöd.

Alla vårdcentraler har tillgång till kurator eller psykolog. På 1177.se finns information om vilka som erbjuder videobesök eller chatt:

Patienter kan också boka ett krisstödssamtal via appen Alltid öppet. De tar emot patienter även om de inte är listade på en vårdcentral som är ansluten till SLSO.