Brödsmule-navigation

Vårdgivare med avtal inom planerad specialiserad rehabilitering ges möjlighet under en avgränsad period stänga verksamheten under pandemin med covid-19. Framför allt gäller det om verksamheten bedömer att det finns resurser som därmed kan förstärka omhändertagandet i mer angelägna verksamheter inom hälso- och sjukvård eller omsorg.

Begäran om tillfällig stängning ska skriftligen ställas till avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.