Brödsmule-navigation

Nu finns en e-utbildning för dig som möter personer som känner oro eller rädsla med anledning av den pågående pandemin. Utbildningen riktar sig till vård- och behandlingspersonal i Region Stockholm och finns tillgänglig för alla på Lärtorget.

Utbildningen är framtagen av Regionalt kunskapscentrum Kris- och Katastrofpsykologi vid Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och syftar till att ge dig:

  • kännedom om de psykologiska aspekterna och riskfaktorerna vid samhällsfarlig smitta som covid-19
  • kompetens kring krisstödjande förhållningssätt och bemötande av både vuxna och barn och uppföljningsbehov
  • kännedom om de psykologiska aspekterna av karantän och social isolering
  • kännedom om hälso- och sjukvårdspersonals egna psykologiska reaktionen

Länk till kursen på Lärtorget: