Brödsmule-navigation

IVO gör för närvarande inga platsbesök inom vård och omsorg, med undantag för inspektioner som rör risk för liv och hälsa eller andra allvarliga konsekvenser. Därför finns nu en ny tipstjänst där medarbetare inom vård och omsorg kan höra av sig med tips om risker, brister och missförhållanden.

Alla tips och synpunkter som rör risker, brister och missförhållanden i vård och omsorg kan skickas in via tjänstens webbformulär.