Brödsmule-navigation

Målgruppen ska tillhöra kretsen som är berättigade till nödvändig tandvård, N-tandvård, som antingen bor i egen bostad eller i LSS-boende samt ha ett varaktigt behov av vård- och omsorgsinsatser. Tandvården ska ges endast där farmakologisk behandling inte är tillräcklig och enbart inriktas på akuttandvård som inte bedöms kunna anstå.