Brödsmule-navigation

 Det gäller till och från arbetsplats inom akutsjukhusen i regionen och Älvsjö sjukhus enligt följande kriterier för tjänsteresa:

  • Till och från bostad till tillfällig arbetsplats som är en annan än ordinarie arbetsplats.
  • Till och från ordinarie arbetsplats till en tillfällig arbetsplats.

Ansvarig chef eller uppdragsgivare anmäler medarbetare som motsvarar kriterierna till Trafikförvaltningen/Färdtjänsten med namn och HSA-id samt vilken period som gäller. Den som har rätt till tjänsteresa kan som ett alternativ få ersättning för parkeringsavgift.

OBS. För medarbetare med en ny tillfällig anställning räknas anställningsplatsen som ordinarie arbetsplats och resa till och från arbetspass är då inte en tjänsteresa