Brödsmule-navigation

Om verksamhetschefen bedömer att det är nödvändigt för att minska smittorisken, får verksamheter som berör graviditet och födande, begränsa närvaron av närstående. Det innebär att man kan tillåta endast den gravida patienten att vara på plats vid besök i vården, inklusive förlossningen.

Sedan tidigare finns beslut om att båda föräldrar, eller annan närstående till patienten, ska tillåtas närvara vid besök och undersökningar under graviditet samt förlossning, förutsatt att den icke födande är symtomfri. I och med det nya beslutet ges möjlighet att frångå detta, även om den medföljande är symtomfri. Undantag gäller vid upptäckta avvikelser, eller om vårdgivaren anser att en anhörig behöver vara med vid besöket.

Verksamheten ska informera föräldrarna om att de själva kan ordna digitalt deltagande. Verksamheten ska också ha en plan för att hantera avvikelser som upptäcks under besök, och hur närstående vid behov kan ansluta.