Brödsmule-navigation

Det har under rådande epidemi förekommit att patienter med luftvägssymtom med behov av provtagning har avvisats från laboratorier. Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, har därför fattat beslut om att samtliga laboratorier är skyldiga att ha beredskap att ta emot patienter för provtagning i syfte att upptäcka allvarliga biverkningar av läkemedel.

Provtagningen ska ske med tillgång till adekvat skyddsutrustning för provtagaren. Om ett laboratorium inte kan hantera provtagningen i den egna lokalen ska en lösning skapas för detta i samarbete med vårdcentralen.