Brödsmule-navigation

I början av april lanserades en e-utbildning i psykologiskt krisstöd för alla som arbetar inom vård- och omsorg i Region Stockholm. Syftet är att ge medarbetarna ökad kunskap om psykologiska reaktioner och konkreta verktyg för att bemöta personer i behov av krisstöd.

Eftersom mycket är osäkert gällande det nya coronaviruset kan det påverka människor på många olika sätt, inklusive deras psykiska välmående. Det gör att vård- och omsorgspersonal kan möta fler rädda och oroliga patienter än vanligt, och kompetensen kring detta hos personal kan behöva stärkas.

Utbildningen är framtagen av Regionalt kunskapscentrum Kris- och Katastrofpsykologi vid Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och syftar till att ge dig:

  • kännedom om de psykologiska aspekterna och riskfaktorerna vid samhällsfarlig smitta som covid-19
  • kompetens kring krisstödjande förhållningssätt och bemötande av både vuxna och barn och uppföljningsbehov
  • kännedom om de psykologiska aspekterna av karantän och social isolering
  • kännedom om hälso- och sjukvårdspersonals egna psykologiska reaktionen