Brödsmule-navigation

Många företag och privatpersoner vill stödja arbetet med covid-19. Det kan handla om att bidra med arbetskraft, skyddsutrustning och mycket annat. Men allt fler önskar också skänka pengar.  Eftersom Region Stockholm är en skattefinansierad verksamhet finns normalt en restriktiv hållning till penninggåvor, men med den speciella situation som nu råder har regionstyrelsen beslutat att inrätta en fond för just pengagåvor. Allt för att dessa gåvor ska kunna hanteras på ett korrekt sätt enligt kommunallagen, med tydliga processer och rutiner.

Gåvorna till fonden kan handla om bidrag till inköp av utrustning, inventarier eller läkemedel. De penninggåvor som tas emot till gåvofonden tillfaller Region Stockholms verksamheter och inte till enskilda patienter eller medarbetare.

Gåvofonden bildas under regionstyrelsen i samråd med AB SLL Internfinans och förvaltas av regionledningskontorets Ekonomi- och finansavdelning. Fonden består av ett konto som kommer öppnas och då används endast för de penninggåvor som ges med anledning av covid -19. Fonden kommer att kunna ta emot penninggåvor upp till 1 000 000 kronor per gåva.

Regionstyrelsen ska, i samråd med avdelningen Ekonomi & finans, nu vidta de åtgärder som erfordras för införandet av gåvofonden. Det handlar då även om att ta fram principer och processer för fördelning av de medel som inkommer i gåvofonden.

Arbetet med att presentera ett swishnummer och bankgiro för de som önskar donera pengar pågår just nu och kommer att vara klart inom kort.

Som ett komplement till den gåvofond som nu beslutats finns befintliga stiftelser inom Region Stockholms donationsfondsförvaltning som kan användas om en givare så önskar, exempelvis stiftelser som riktar sig till ekonomiskt behövande patienter under vissa förutsättningar.