Brödsmule-navigation

Region Sörmland har just nu ett hårt tryck i sjukvården med många covid-19 patienter. Samtidigt har Region Stockholm ökat kapaciteten så mycket och har gott om intensivvårdsplatser och vårdplatser vid akutsjukhusen. 

   - Vi är vana att hjälpas åt över regiongränserna och när vi har ledig kapacitet är det självklart för oss att hjälpa Region Sörmland i det här läget. Vi har dessutom Älvsjö sjukhus som är klart och beredda att ta hand om patienter om det skulle behövas, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Tack vare den snabba utökningen av vårdplatser inom Region Stockholm fanns det på tisdagsmorgonen fortfarande gott om intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser. Eftersom prognoserna visar på ett fortsatt ökat behov av sjukhusvård fortsätter utbyggnaden av vårdplatser.

   - Vi är tacksamma att Region Stockholm kan ställa upp med vårdplatser med så kort varsel och under en period avlasta vården inom Region Sörmland så att vi kan ta hand om alla patienter på bästa möjliga sätt, säger Jan Grönlund som är regiondirektör i Region Sörmland.