Brödsmule-navigation

För att erbjuda rätt stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer, har Akademiskt Primärvårdscentrum tagit fram en lathund som stöd för dig som vårdgivare i mötet med patienten. Stödet kan användas oavsett om du har ett fysiskt eller digitalt möte med patienten. Du ska alltid se till att prata enskilt med patienten om våld. Sker besöket på mottagningen och någon är med kan du be att få prata i enrum, om besöket sker digitalt kan du fråga om hen kan sätta sig ostört innan du tar upp frågan.

Våld i nära relationer kan yttra sig både fysiskt, sexuellt och psykiskt så även till exempel oro och ångest kan bero på att man är rädd, eller vara en reaktion på något man utsatts för.

Om det finns en akut hotbild ska du alltid hjälpa patienten att komma i kontakt med socialtjänsten/socialjouren.