Brödsmule-navigation

Alla sjukhus i Region Stockholm har fått leverans av ett stort antal skyddsmasker (skyddsmask 90). Det är Socialstyrelsen som begärt masker från Försvarsmakten för användning i sjukvården under utbrottet av covid-19. Skyddsmaskerna lånas ut till sjukhusen under pandemin.

Skyddsmaskerna är inte personliga utan ska desinficeras efter användning så att de kan användas på alla arbetspass. Maskerna ska framför allt användas vid aerosolbildande vårdmoment och varje sjukhus fördelar maskerna till sina avdelningar.

Skyddsmask 90 finns i tre storlekar och sjukhusen efterfrågar framför allt fler masker i storlek 2. Försvarsmakten har inga fler sådana masker i lager. Om ett sjukhus behöver fler skyddsmask 90 ska de kontakta RSSL. Om de efterfrågade maskerna inte finns i lager kan nya beställas från annan leverantör. Sjukhuset får då själva stå för kostnaden. Antalet skyddsmasker som redan levererats till sjukhusen bedöms vara tillräckligt för att tillgodose behoven om maskerna desinficeras och används av flera personer.