Brödsmule-navigation

Alla aborter i Region Stockholm ska bokas via Södersjukhusets samordningsnummer: 08-616 27 00.

För att säkerställa kapaciteten för aborter har den regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL, beslutat att kirurgiska aborter som inte kräver sjukhusens resurser ska utföras vid två mottagningar:

  • Ultragyn Sophiahemmet
  • Gynekologikliniken Södermalms läkarhus

Medicinska aborter utförs på övriga kliniker.