Brödsmule-navigation

Patienter som är 70 år eller äldre och behöver besöka vård och behandling, har från den 15 april rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av Covid-19. Du som vårdgivare behöver inte göra en medicinsk bedömning, det räcker med att patienten är 70 år eller äldre och behöver komma in på ett besök till dig. Det är du som ger vård som är tillståndsgivare.

Detta gäller till den 15 juni efter beslut från Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL. Kom ihåg att informera patienten om att egenavgiften faktureras som vanligt i efterhand