Brödsmule-navigation

Anledningen till att Smittskydd Stockholm nu fattar beslutet är att Stockholm stads miljöförvaltning gjort inspektioner under senare tid som visar att näringsverksamheter inte följer Folkhälsomyndighetens förskrifter. De inspektioner som nu lett till beslut om stängning är samtliga upprepad inspektion där det visar sig att näringsidkarna inte åtgärdat enligt tidigare inspektions krav.

- Anledning till beslutet har framförallt gällt trängsel både inne i lokaler och utanför, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

- Läget i vården är extremt ansträngt där medarbetarna gör sitt yttersta för att ge vård till alla som behöver. Vi måste bromsa spridningen av smittan för att inte öka antalet personer som behöver vård ytterligare, säger Per Follin.

Beslutet gäller omedelbart och grundar sig på 

. Beslutet har lämnats muntligen till ägarna, där dessa han kunnat nås, under eftermiddagen 26 april. Beslutet har även kommunicerats via e-post och brev till restaurangerna samt Stockholms stads miljöförvaltning.

Restaurangerna har nu möjlighet att åtgärda bristerna och kommunicera detta till Smittskydd Stockholm, som därefter kan be Stockholms stad om förnyad inspektion. Beslutet kan även överprövas.