Brödsmule-navigation

I slutet av mars startades en telefontjänst för personer med migrationsbakgrund om det nya coronaviruset. Hälsokommunikatörer från Transkulturellt Centrum svarar på frågor på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska.

Telefonnummer: 08-123 680 00

Telefontjänsten är öppen vardagar kl 9-12 och 13-15.

Nu finns informationsblad om telefontjänsten att ladda ner och skriva ut för vårdgivare som vill informera sina patienter om tjänsten. 

Informationsbladen finns även på 1177 Vårdguidens webbplats där invånare kan ta del av informationen direkt.