Brödsmule-navigation

Syftet är att säkerställa att en mottagning som måste stänga sin verksamhet för fysiska besök för att prioritera hemsjukvård och bemanning av infektionsnoder inte tappar listade patienter och därmed sin listningsersättning.

Det pågår ett arbete med att dela in mottagningarna geografiskt samt inrätta så kallade infektionsnoder i det geografiska området. Infektionsnoderna bemannas utifrån vad verksamheterna i det geografiska området kommit överens om. Om en husläkarmottagning tillfälligt behöver stänga för fysiska besök kan man hänvisa patienter till annan mottagning i det geografiska området.

Patienter som vill lista om sig för att få nära till vård från sitt sommarboende kan inte göra detta, utan får behålla den listning de tidigare valt på sin ordinarie hemort. Det tillfälliga stoppet rör alltså möjligheten att göra ytterligare val.

Beslutet gäller inte dem som är helt olistade eller boende i annan region i landet. Dessa personer har alltid rätt att oavsett kösituation lista sig på vald mottagning.

Mottagningar som startar under denna period får höjd besöksersättning under 12 månader efter driftstart eller tills mottagningen har 4 000 listade patienter trots införandet av tillfälligt stopp för omlistning.

Praktisk information finns här.