Brödsmule-navigation

Den pågående pandemin har lett till ett ökat behov av läkemedel samtidigt som den internationella konkurrensen om läkemedel blivit större. För att komplettera det regionala läkemedelsförrådet och säkerställa tillgång till kritiska läkemedel i Stockholm ska regionen delta i nationella läkemedelsinköp.

En överenskommelse för nationella inköp av läkemedel har tagits fram på initiativ av regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Överenskommelsen omfattar bland annat en lista över volymer av kritiska läkemedel som behövs för att kunna möta pandemin. Ett avtal har slutits mellan de nämnda regionerna samt Tamro AB samt Oriola Sweden AB för lagerhållning av de inköpta läkemedlen.

RSSL i Region Stockholm beställer och betalar sin del av de nationella läkemedelsinköpen till en kostnad som motsvarar cirka 150 miljoner. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden får rätt att fatta brådskande beslut om de inköp och upphandling som regionen har behov av.