Brödsmule-navigation

Region Stockholm genomför omfattande kommunikationsinsatser för att så många invånare som möjligt ska tvätta händerna, stanna hemma när de är sjuka och hålla avstånd med syftet att minska smittspridningen av coronaviruset. Det är viktigt att invånarna följer rekommendationerna för att hälso- och sjukvården ska kunna ta omhand det stora antalet smittade och sjuka patienter i länet.

Tolkar informerar om covid-19

Information till invånare som inte förstår svenska är en prioriterad fråga i Region Stockholm. Nu har de upphandlade tolkförmedlingarna fått i uppdrag att inleda alla tolkningar i talade språk med en kort vägledande information om covid-19 och smittspridning på patientens eget språk. Informationen omfattar spridningen av coronaviruset, beskrivning av sjukdomen och hur man undviker smitta.

All tolkning i talade språk genomförs på distans sedan en tid tillbaka för att minska risken för smittspridning under utbrottet av covid-19.

Övriga insatser på andra språk än svenska

I den pågående informationskampanjen är de mest centrala delarna översatta till 27 språk. För att nå alla invånare använder Region Stockholm ett stort antal kommunikationskanaler. Annonsering, sociala medier, medierelationer och en nära samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen, frivilligorganisationer och andra myndigheter är några exempel.

Flerspråkiga informatörer och Region Stockholms hälsoinformatörer har också personliga möten där de pratar med invånare och delar ut material på 27 språk i hela länet. Fram till idag har de träffat över 30 000 invånare. Hälsokommunikatörerna från Transkulturellt Centrum bemannar också en ny telefontjänst om det nya coronaviruset för personer med migrationsbakgrund. Där svarar de på frågor på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska.

Information om covid-19 som tolkar i talade språk inleder tolkuppdrag med

”I samhället sprids just nu ett virus som orsakar infektionssjukdomen Covid-19.

Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. Men där en del blir riktigt sjuka och avlider. Så undviker du smitta:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma när du är sjuk - även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Håll avstånd till andra – minst 2 meter 
 • Besök inte äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om du är frisk.
 • Är du över 70 år ska du begränsa kontakter med andra så långt som möjligt. Det gäller även om du känner dig frisk!
 • Håll avstånd på bussen, tåget, tunnelbanan och försök undvika resa i rusningstid.
 • Håll avstånd på idrottsplatser men även inomhus, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Res bara om det är nödvändigt.
 • De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Ring telefonnummer 1177 eller din vårdcentral om du är över 70 år, har hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, diabetes eller högt blodtryck om du får följande besvär: Du plötsligt blir mycket sämre. Du får andningsbesvär även när du vilar.
 • Du kan läsa mer om coronavirus och covid-19 på 1177.se
 • Du kan också ringa och få sjukvårdsråd på flera språk när du ringer 1177”

Mer information