Brödsmule-navigation

Regionfullmäktige har fattat beslut att införa en enhetlig avgift på 400 kronor från den 1 september i år för personer som uteblir från besök i vården utan giltigt skäl. Varje år blir över 500 000 inplanerade vårdbesök aldrig av på grund av att patienten uteblir eller ställer in med för kort varsel. Avgiften ska tas ut både i öppenvården och för planerade operationer på sjukhus.

Syftet är att minska antalet uteblivna och sent inställda besök. Genom att samma avgift gäller för alla typer av besök och att alla vårdgivare ska ta ut avgiften blir det även enklare för invånare att förstå vad ett uteblivet besök kostar.

Nya regler vid uteblivet besök från den 1 september

Alla vårdgivare ska ta ut en avgift på 400 kronor om patienter uteblir från besök i öppenvården eller vid planerad operation i slutenvården. Förhinder ska meddelats 24  timmar innan ett besök i öppenvården och 72 timmar innan en planerad operation.

Besökstyp Kostnad Kommentar
Besök hos husläkare, vårdcentral, specialistläkare m.fl.  400 kronor (räknas inte in i högkostnadsskyddet) Avgift tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 24 timmar före besöket.
Planerade operationer i slutenvård 400 kronor (räknas inte in i högkostnadsskyddet) Avgiften tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 72 timmar före besöket.


Giltiga skäl för uteblivet besök


Ibland kan det finnas giltiga skäl till sent inställda eller uteblivna besök. Regelverket för vad som räknas som giltigt skäl är oförändrade, förutom att förkylningssymtom tills vidare även räknas som ett giltigt skäl i enighet med regionens inriktning för hantering av covid-19. Villkoret är att patienten kontaktar mottagningen och meddelar förhindret före den bokade tiden för besöket.