Brödsmule-navigation

Uppdatering 5 maj: De utökade supporttiderna för WebCare har upphört.

Utökade supporttider

Utöver ordinarie supporttider vardagar mellan klockan 08-17 sker en utökning med beredskapstjänst mellan klockan 17-22 alla veckodagar och klockan 08-22 under helger. Förstärkningen innebär att Tieto ger support vid allvarliga och kritiska (prio 1, 2) incidenter under de utökade tiderna med beredskapstjänst.

På motsvarande sätt får SF IT i uppdrag att förstärka sin organisation för att ha beredskap för att prioritera incidenter och ge support till användare med akuta problem som inte kan lösas lokalt.

Lokal support måste också fungera

En förutsättning för den utökade supporten är att vårdverksamheterna också kan erhålla lokal support. Vårdverksamheterna ansvarar för att tillse att det finns lokal support (objektspecialister) på plats för att lösa användarfrågor och behörigheter.

Lär mer på sidan om WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.