Brödsmule-navigation

Nu har 75 % av stockholmarna ett konto för att nå e-tjänsterna, vilket är 12 procentenheter mer än för ett år sedan.

Drygt 1,8 miljoner inloggningar gjordes av stockholmare i e-tjänsterna under juli; 59 300 inloggningar per dag. En fördubbling jämfört med juli 2019. Aktiviteten har varit hög i e-tjänsterna hela sommaren.

Du kan läsa mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster och hur man gör för att börja använda fler av tjänsterna