Brödsmule-navigation

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. För att hjälpa så många invånare som möjligt med denna oro, har Region Stockholm tagit fram självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19.

Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT), är kostnadsfritt och åtkomligt för alla invånare i Stockholms län som är 18 år eller äldre via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Självhjälpsprogrammet passar den som vill jobba självständigt för att hantera sin oro. Invånaren gör programmet på egen hand utan stöd av vårdpersonal och det ger deltagaren verktyg att förstå och hantera sin oro. Behandlingen består av fem moduler som innehåller text, film, animationer, övningar och hemuppgifter.

Programmet har i sin grundform tagits fram på Karolinska Institutet och Gustavsbergs vårdcentral är administrativt ansvarig för programmet. Region Stockholms regionala förvaltning för Stöd och behandling på hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utformat programmet i Stöd och behandling och ansvarar för support och förvaltning.